Brillor

Var i ligger våran identitet? Vad händer om vi för stunden i klär oss ett par brillor? Ändras vårt jag, kan vi gömma oss eller kanske öppnar det möjligheter för oss att visa upp sidor som annars ligger fördolda? Brillor är ett projekt som vill utforskar och gräva djupare i det mänskliga psyket för att på så sätt förstå och se bortom det egna jaget.