Två vackra svanar som glider fram över ett svart hav