Vänner

Jag fotografera ständigt min omgivning. I detta fotoprojekt har jag valt att fånga vänner i min närhet.