Rune Blomgren

Rune Blomgren i mörka glasögon framför en vägg.