Kommunistiska manifestet

Friedrich Engels

Karl Marx

Bok läst år: 1996

Kategori: Samhälle & Politik

Genus: Han

Utläst: 28 december, 1996


Kommunistiska manifestet hör till de politiska pamfletternas mästerverk. Karl Marx och Friedrich Engels förutsåg historiska händelser, såsom mekaniserad massproduktion. När manifestet skrevs 1847 talade de med självklarhet utifrån denna beskrivna utveckling med en alldeles magnifik retorik. Ingen politisk text har engagerat och inspirerat så många, så länge, som Kommunistiskamanifestet.

KARL MARX [1818-1883], född i Trier, Preussen, var en tysk sociolog, nationalekonom, filosof och historiker. Marx räknas till grundarna av sociologin och är arbetarrörelsens mest inflytelserike tänkare. Upphovsman till den ekonomiska och revolutionära teori som kom att kallas marxism.

FRIEDRICH ENGELS [1820 1895], född i Barmen, Preussen, var en tysk affärsman, sociolog, filosof och journalist. Som politisk tänkare, tillsammans med Karl Marx, grundare av den revolutionära teori som kom att kallas marxism.