De intellektuellas ansvar

Noam Chomsky

Bok läst år: 1997

Kategori: Samhälle & Politik

Genus: Han

Utläst: 25 januari, 1997

”De intellektuella har förutsättningar att avslöja de styrandes lögner, att analysera handlingars orsaker, motiv och ofta dolda syften. I varje fall i väst besitter de den makt som följer av politisk frihet, tillgång till information och yttrandefrihet. Åt en privilegierad minoritet erbjuder den västerländska demokratin tid och tillfälle att söka sanningen bakom den slöja av falskhet och förvrängning, ideologiska intressen och klasstänkande genom vilken nuets händelser framställs för oss. Med hänsyn till de intellektuellas enastående förmåner är deras ansvar mycket mera djupgående än det MacDonald kallar ’folkens ansvar’.”